29 mei 2024: lezing Sint Nicolai Broederschap

Op 29 mei brachten we een bezoek aan de Sint Nicolai Broederschap. Rentmeester Maarten Schellingerhout gaf een boeiende lezing over het ontstaan en het werk van de Broederschap en de andere twee Oud Arnhemse Stichtingen (Dullertstichting en Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis). De Sint Nicolai Broederschap bestaat sinds 1351 en helpt sindsdien burgers uit Arnhem en omgeving en biedt hen steun als de overheidsvoorzieningen ontoereikend zijn. We spraken over armoedebestrijding en de uitdagingen die daarmee gemoeid zijn.