25 november 2023, opening campagne Orange the World

Indrukwekkende opening van de campagne Orange the World in Focus. In aanwezigheid van wethouder Maurits van der Geijn keken we naar de documentaire FEMICIDE en praatten we na met regisseurs Roxanne Herder en Eva Strating. De 46 schoenen voor in de zaal stonden symbool voor de 46 vrouwen die per jaar in Nederland door hun (ex-)partner vermoord worden.